top of page
Valokuva_henkil%2525C3%252583%2525C2%252

Aiemmat työt:
Palvelumuotoilu

Näissä tehtävissä on ollut ilo olla mukana

Muutamia esimerkkejä tekemistäni töistä ja projekteista, joissa olen ollut mukana.

Tehtyjä töitä: Services

Case: Niini

lehdet.jpeg

Asiakastutkimus ja Niinin show-roomin palvelukonseptin ja tilankäytön suunnittelu. AR-tekniikkaan perustuvan uuden palvelukonseptin innovointi ja prototypointi.  Idean pitchaus, työvaiheiden ja tulosten raportointi.

Case: OP-Team

Valokuva_henkil%25C3%2583%25C2%25B6lt%25

Design Sprint -metodilla tehty palvelu-muotoilutyö OP-Teamin rekrytoinnin ja houkuttelevuuden parantamiseksi. Määritetyn asiakassegmentin tutkimus, haastattelut, ideointi, idean testaaminen ja pitchaus.

Case: Työntekijäkokemuksen kartoitus

ideointicaset.JPG

Haastattelututkimus ja asiakas-polun luominen määritetylle työntekijä-segmentille. Uusien konseptien luominen työntekijäkokemuksen kehittämiseksi. Kartoituksen ja konseptien raportointi.

Remove%20Your%20Shoes%20Here%20signage_edited.jpg

Aiemmat työt:
Tarinankerronta

Näissä tehtävissä on ollut ilo olla mukana

Tehtyjä töitä: Services

Vastuullisuustarinat

22.jpg

Tarinankertojana yritysten vastuullisuutta sparraavassa kollektiivissa. Tuloksena puhuttelevia, aitoja, vahvasti visuaalisia ja vakuuttavia kertomuksia yritysten elämästä dynaamisten tarinoiden muodossa.

Karhu-Kissat ry

peli_5_edited.jpg

Jääkiekkoseuran monipuoliset viestintätehtävät; tarinankerronta, verkkosivuston päivitykset, sosiaalisen median ylläpito, asiakaskyselyt ja videohaastattelut.

Yritysviestintä

Teacher Resources

Monipuoliset viestinnän ja markkinoinnin tehtävät työntekijänä yrityksen viestintäorganisaatiossa. Artikkelit, bränditarinat, sosiaalisen median postaukset, mediasuhteet, sisältö-strategian ja työntekijälähettilyys-ohjelman määrittely, henkilöstön viestintäkoulutukset.

IMG_20190214_141355.jpg

Aiemmat työt:
Kokonaisuuksien hallinta

Näissä tehtävissä on ollut ilo olla mukana

Tehtyjä töitä: Services

SRV: Intranetin uudistus

raksa_edited.jpg

Vetovastuu SRV:n intranetin uudistamisessa. Uuden viestintäalustan suunnittelu avoimelle vuoropuhelulle ja yhteiselle oppimiselle palvelumuotoilun menetelmiä käyttämällä. Organisaatio-kulttuurin kehittäminen.

Finnair: Kohti Singaporea

aircraft-airplane-aviate-728824_edited_edited.jpg

Viestintävastuu uuden Singaporen lentoreitin avauksessa. Toimenpiteiden, tapahtumien ja mediayhteyksien koor-dinointi, mediamatkojen järjestäminen ja isännöinti.

#REDIhack

redihack_edited.jpg

Hackathon-tapahtuman ideointi. Tapahtuman viestintäsuunnitelma, ohjelman ja kumppaneiden koordinointi. Päivittäisten tapahtumien ja Demo Dayn järjestelyt.

bottom of page